Events

 • API.CHAT
 • API.USER_SKIP
 • API.USER_JOIN
 • API.USER_LEAVE
 • API.VOTE_UPDATE
 • API.GRAB_UPDATE
 • API.ROOM_SCORE_UPDATE
 • API.DJ_ADVANCE
 • API.MOD_SKIP
 • API.WAIT_LIST_UPDATE
 • API.CHAT_COMMAND
 • API.HISTORY_UPDATE

Staff Roles

 • API.ROLE.NONE
 • API.ROLE.DJ
 • API.ROLE.BOUNCER
 • API.ROLE.MANAGER
 • API.ROLE.COHOST
 • API.ROLE.HOST

Ban Duration

 • API.BAN.HOUR
 • API.BAN.DAY
 • API.BAN.PERMA

Mute Duration

 • API.MUTE.SHORT
 • API.MUTE.MEDIUM
 • API.MUTE.LONG

Comments

 • Avatar
  Nikola Petrovic

  How we can use Staff roles, Ban Duration or Mute Duration?
  Any example? :)

 • Avatar
  Ciker Developer

  to su ti api eventi preko kojih pises u javascripti, zavisi koju skriptu pises npr autowoot treba ti api.chat ako hoces da ti ispisuje u chat neku poruku itd takodje moze se direktno iz konzole porkenuti api

Powered by Zendesk